HİZMETLERİMİZ

Proje Yönetimi, Tasarım

11 11
projetasarim

Hayalinizi, Burkay İnşaat'ın uzman mimar kadrosu ile projelendirebilir size özel konsept tasarım ile kişiselleştirebilirsiniz.

Müşteri Temsilcilerimiz size hizmet vermek için bekliyor…

+90-224-268 00 16

- Başarılı Bir Projenin Temel Esasları;

-Projemizin kapsamlı, açık bir şekilde ifade edilmesi.

-Uygun proje stratejilerimizin seçilmesi.

-Müşteri taleblerimizin ve ihtiyaçlarının iyi tanımlanması.

-Projemizin planlanmasında ve uygulama süreçlerinde projemizin tüm paydaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin doğru şekilde karşılanması.

-Paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim yönteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi.

-Projemize uygun organizasyon yapısının oluşturulması.

-Projemizin kapsam, kalite, zaman, bütçe, kaynaklar ve riskler gibi kısıtlayıcı parametreleri arasında dengenin kurulması çok önemlidir.

-Ayrıca tesislerimizin işletme koşullarının da dikkate alınması şarttır.

- Proje Yapım Öncesi

-Ön planlama dahilinde tanımlanan proje kapsamımız doğrultusunda proje konsept tasarımımızın oluşturulması.

-Tasarımımızın geliştirilmesi.

-Tasarım çalışmalarımızın, proje tasarım grupları arasında koordineli olarak yürütülmesi.

 

- Tasarım ve Yönetim Çalışmaları

-Ön planlama dahilinde tanımlanan proje kapsamı doğrultusunda proje konsept tasarımının oluşturulması.

-Tasarımın geliştirilmesi.

-Tasarım çalışmalarının, proje tasarım grupları arasında koordineli olarak yürütülmesi.

 

 

Hedefi 12'den vurmak için Burkay İnşaat

Fizibilite, Arazi Etüdü

Uygun arazi bulunması ya da etüdünün yapılamsı.

Proje Yönetimi, Tasarım

Alt yapı ve mimari projelerinin oluşturulması.

İnşaat Uygulamaları

Sanayi tesisler, prefabrik, betonarme ve çelik yapılar.