HİZMETLERİMİZ

Fizibilite, Arazi Etüdü ve Gayrimenkul Geliştirme

11 11
akmetal fabrika insaati

25+ Yıllık tecrübemiz ile en doğru kararı vermenize yardımcı oluyoruz. Yatırımınız için en uygun arazi etüdünü teknik ve finansal açıdan değerlendiriyor, riskinizi minimuma indiriyoruz.

Müşteri Temsilcilerimiz size hizmet vermek için bekliyor…

+90-224-268 00 16

- Piyasa Araştırması

Yapılmasını düşündüğümüz yeni ürün, hizmet ve proje özelliklerimizin, tahmini maliyeti, şahıs fiyatı, hangi pazarda ya da Pazar dilimlerinde ne kadar satabileceğimiz, satış dönemleri, sağlayacağımız ihracat ve istihdamlarımızın, katma değer gibi iktisadi getirilerimizin neler olacağını değerlendirilir. Bu amaçla ayrıntılı piyasa araştırmalarına gidilir. 

- Kuruluş Yerinin Değerlendirilmesi

İşletmemizin maliyetinin buna karşılık sağlayacağı faydalarının fazla olması gerekir. Bu amaçla yatırım yapacağımız yerin uygun bir yerde olmasını amaçlarız. Ham madde, enerji, iş gücü, pazara yatkınlık, ulaşım imkanları, gelişme imkanları ve daha birçok faktörleri dikkate alarak en rasyonel kuruluş yerini seçeriz.

- Mali Değerlendirme

Yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişken giderlerinin yapısı, işletme sermayesinin ihtiyaçları aylar ve yıllar itibariyle nakit akışları ve finansman programı üretime geçtikten sonra nakit akışları, başa baş noktasına ulaşım süresi ve yatırımın ne zaman Kâr’a geçeceği gibi hususlar değerlendirilir.

- Teknolojik İnceleme

Kullanılacak tekniklerimiz ve teknolojilerimiz ile ortaya çıkabilecek ham madde ihtiyaçlarımızın bunların getirdiği makinelerimiz ve teçhizatlarımız ile bunlara ait veri analizleri, yerleşme planı, tedarik kaynakları, işletmemizde ihtiyaç duyulacak çalışan miktarı ve çalışan özellikleri gibi hususlar bu bölümde değerlendirilir.

- Hukuki Değerlendirme

Bu süreçte uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yatırım üzerindeki etkilerinin getireceği avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi bu bölümde yapılır.

- Proje Etüdü

Arsamıza  ait tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik öz direnci, sismik hızı, ivme, yer altı su derinliği ve bu tabakalarının geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi test etmek amacıyla yaptığımız çalışmalardır. Konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamamızda kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği, değişik katmanlarda yer alan toprak-taş türü bölgelerimizin  deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı anlaşılır ve raporlanır. Zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilme aşaması hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur. Özellikle haritalarımızın hazırlanması ve yapılacak zemin etütlerinde kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklidir.

 

 

Hedefi 12'den vurmak için Burkay İnşaat

Fizibilite, Arazi Etüdü

Uygun arazi bulunması ya da etüdünün yapılamsı.

Proje Yönetimi, Tasarım

Alt yapı ve mimari projelerinin oluşturulması.

İnşaat Uygulamaları

Sanayi tesisler, prefabrik, betonarme ve çelik yapılar.